Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec TUROVÁ » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 202
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2018/1_5_Michal Juraško a manželka Agáta, bytom Zvolen, Lihoveckého 14Dohoda o zariadení vecného bremenaelektrická prípojka 100,00 €17.7.2018nestanovený
2018/1_4__PaedDr. Gažúr Vladimír, Ing. Beata Gažúrová, Revúca, Magnezitárov 7Dohoda o zriadení vecného bremenaDodatok č. 2 k Dohode0,00 €12.7.2018nestanovený
OPKZP-101-SC111-2017_23_240Mikroregión ADELA, Lhenická 43/3, Budča Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nákup kompostérov  184 234,00 €10.7.2018nestanovený
2018_1_4_PaedDr. Gažúr Vladimír, Ing. Beata Gažúrová, Revúca, Magnezitárov 7Dodatok č. 1 k Dohode o zriadení vecného bremena č. 2018_1_4vecné bremeno na parcelu 0,00 €26.5.2018nestanovený
1851303562Obec Turová, Turová 110, 962 34Zmluva o poskynutí finančných prostriedkov nákup knižného fondu 1 000,00 €13.6.201830.9.2018
2018_1_5Rímskokatolícka cirkev, farnosť Budča,Zmluva o poskynutí dotácie duchové potreby veriacich - zvony  150,00 €12.6.201830.11.2018
2018/1_5Katarína Leštinská, Tatranská Polianka 27, Vysoké Tatry Kúpna zmluva predaj pozemku KN C 90, k.ú. Turová 4 821,18 €9.6.201831.8.2018
16 278/51 Marius Pedersen, a.s., Opatovská cesta 15, TN, prevádzka Zvolen Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom zložky triedeného zberu - papier, sklo, plasty, kovy 0,00 €17.5.2018nestanovený
2018_Obec Turová, Turová 110, 962 34Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združ.nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výobkov nkladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov 0,00 €11.5.2018nestanovený
2018_1_4PeadDr. Vladimír Gažúr a Ing. Beata Gažúrová, Revúca Dohoda o zriadení vecného bremena parcela KN C 593/1 - 283 m2  100,00 €21.4.2018nestanovený
2018 __Valman, s.r.o., Nový Svet 4768/27, Banská Bystrica Kúpna zmluvadodávka čerstvého ovocia, zeleniny a ovocnej šťavy do MŠ 0,00 €9.3.201830.6.2019
2018/1_3PIES SK s.r.o., Na Štepnici 1, ZvolenNájomná zmluva nájom pozemkov na MK 40,00 €27.2.2018nestanovený
2018/1_2CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z., Námestie Slobody 13, Zvolen Zmluva o poskytnutí finan.prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíposkytnutie fin.prostriedkov  120,00 €13.2.201830.6.2018
2018 _Obec Turová, Turová 110, 962 34, MŠ ŠJ TurováZmluva o zriadení práva na používanie programov.diela požívanie programu ESSO - stravovací systém  200,00 €10.2.2018nestanovený
2018/1_1INTEXCOM s.r.o., V.P.Tótha 97/4, ZvolenZmluva o poskytnutí finan.prostriedkov na záujmové vzdelávanie detípríspevok na záujmovú činnosť detí 24,00 €1.2.201830.6.2018
Položky 31-45 z 202
ÚvodÚvodná stránka