Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec TUROVÁ » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 202
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2018 1_7Ing.Ľuboš Šulc a manželka Dana, bytom Hriňová, Školská 1573/35Kúpna zmluvapredaj pozemku KN C 593/42 630,00 €27.10.2018nestanovený
2018 1-1INTEXCOM s.r.o., V.P. Tótha 97/4, Zvolen Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovfinančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí20,00 €23.10.201831.12.2018
2018 1_2CVP-Centrum vzdelávania a poradenstva, oz., Zvolen Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovfinančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí  107,00 €23.10.201831.12.2018
15 106_01Marius Pedersen, a.s., Opatovská cesta 15, TN, prevádzka ZvolenZmluva o poskytovaní služieb zber, vývoz a zneškodenenie komunálneho zmesov.odpadu 0,00 €18.10.2018nestanovený
2018___Obec Turová, Turová 110, 962 34Zmluva o zabezpečení zberu použítých textílií, odevov a obuvi zber textílií 0,00 €22.9.2018nestanovený
Dodatok č. 1_Marius Pedersen, a.s., Opatovská cesta 15, TN, prevádzka ZvolenDodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom č. 16278/51zložky triedeného zberu - papier, sklo, plasty, kovy0,00 €22.9.2018nestanovený
1_DODATOK MR ADELA, Lhenická 12, BudčaPoksytnutie nenávratného finan.príspevku - vznik BRO v obciach MR ADELAnenávratný finančný príspevok0,00 €12.9.2018nestanovený
18-513-03562Obec Turová, Turová 110, 962 34Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov akvizícia knižničného fondu 1 000,00 €12.9.201830.9.2018
2018-1Jurašková Agáta a manžel Michal Juraško, Zvolen, Lihoveckého 14 Dodatok č.1 k Dohode o zriadení vecného bremena č. 2018/1_5prípojka 0,00 €4.9.2018nestanovený
0532018_BB_ŠObec Turová, Turová 110, 962 34Zmluva výkup triedeného odpadu z obcí - kovy 0,00 €31.7.2018nestanovený
Z201734800_ZJRK Slovensko s.r.o., Gallayova 1956/11, Bratislava Dohoda o zrušení zmluvy - kúpna zmluva č. Z201734800_Znákup kompostérov0,00 €27.7.2018nestanovený
Dodatok 2 Obec Turová, Turová 110, 962 34Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb katastrálne mapy a LV 0,00 €27.7.201823.8.2019
2018 1_6RNDR,Oravcová Eva, Mgr. Pavel Oravec, Turová 266, Ing. Kamil Žatko, B.Bystrica Zmluva o zriadení vecného bremena 2018/1_6uloženie inžinierskych sietí na pozemku KN C 689/2 0,00 €26.7.2018nestanovený
1 -Obec Turová, Turová 110, 962 34Dodatok č. 1 K zmluve o zabezpečovaní bezpečnostnotechnickej službyPO 0,00 €19.7.2018nestanovený
274/2018/ODDFObec Turová, Turová 110, 962 34Zmluva č. 274/2018/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018 nákup detského mobiliáru v obci - hojdačky 2 140,00 €19.7.201831.12.2018
Položky 16-30 z 202
ÚvodÚvodná stránka