Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Osvedčovanie podpisov a listín

1. Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady :
- listina, na ktorej má byť osvedčený podpis
- občiansky preukaz
- poplatok 2,00 € za každý podpis
Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii starostky obce alebo pracovníčky poverenej overovaním.

V mimoriadnych prípadoch, ak osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť so starostkou obecného úradu alebo s pracovníčkou poverenou overovaním.
Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.

2. Osvedčovanie listín

Potrebné doklady :
- originál alebo osvedčená fotokópia listiny, listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov za každú aj začatú stranu
- fotokópia listiny
- poplatok  2,00 € za každú, aj začatú stranu.

Identifikácia osoby, ktorá predkladá listinu na osvedčenie nie je nutná. Osvedčenie sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.
Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Upozornenie : fotokópia musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t.j. nie je prípustná nečitateľnosť textu , pečiatok a podpisov.

3. vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte        5,00 €

4. vydanie rybárskeho lístka

týždenný   1,50 €        mesačný    3,00 €         ročný   7,00 €         trojročný     17,00 €

Od poplatku sú oslobodené osoby do päťnásť rokov.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

TUROVÁ
webygroup
ÚvodÚvodná stránka