Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

O obci

 

Obec TUROVÁ vznikla v stredoveku na dotyku juhovýchodných častí Kremnických vrchov so Zvolenskou kotlinou v nadmorskej výške 345 m. Obec Turová datuje svoj zrod v roku 1424 a pôvodne patrila Dobronivskému hradnému panstvu. Od roku 1786 listiny uvádzajú terajší názov obce Turová. Dovtedy bola ako Twrowa.
Podľa údajov z roku 1828 mala Turová 22 domov a 174 obyvateľov. Ich počet sa zvyšoval v roku 1880 a 274 a v roku 186 mala obec 386 obyvateľov. Ľudia sa zamestnávali hlavne v poľnohospodárstve, chovom dobytka, ťažbou dreva a mnohí pracovali na výstavbe trate Zvolen – Vrútky.
Výstavba domov v obci bola orientovaná dvojosovým priečelím do cesty vedľa potoka, ktorý preteká stredom obce. Pôvodná ľudová architektúra mala v dvorovej časti otvorenú stĺpovú loggiu.
V roku 1937 bol postavený Kostol Sedembolestnej Panny Márie. Pozdĺžny zakončený priestor zaklenuli rovnou klenbou. Hladkú fasádu rozčlenili polkruhovo zakončenými oknami. Vnútro kostola vyzdobili niekoľkými umelecko-remeselníckymi prácami. Kostol prešiel úpravami – vykonané nové maľby, zavedená plynofikácia kostola, položenie zámkovej dlažby pre vstup do kostola, oprava zvonov v kostole.
Niektorí obyvatelia obce bojovali v Slovenskom národnom povstaní, iní aktívne podporovali jednotky 2. čs. paradesantnej brigády, ktoré prechádzali obcou do útoku cez Železnú Breznicu a Hronskú Dúbravu. Vojaci Červenej armády po ťažkých bojoch dňa 25. marca 1945 oslobodili Turovú.
V roku 1957 vzniklo v obci Jednotné roľnícke družstvo, ale občania hľadali prácu aj v okresnom meste napr. ŽOS Zvolen, LIAZ Zvolen, Bučina Zvolen, ŠLP, kam dochádzali už zriadenými pravidelnými autobusovými spojmi.
Slovenskú vedu a kultúru obohatili traja rodáci Turovej:
Doc. RNDr. Ján Futák, Csc. – kňaz – botanik, vedec – pedagóg, zakladateľ modernej botaniky a ochrany prírody na Slovensku. Narodil sa v rodine stredného roľníka 13. januára 1914.Po skončení štúdia gymnázia v B.Bystrici odišiel študovať do Francúzska. V Strasburgu na štátnej univerzite vyštudoval katolícku teológiu a dosiahol diplom vysokých štúdií prírodovedeckých. Po vysvätení za kňaza pôsobil ako kaplán v Krupine. V rokoch 1938 – 1940 bol ustanovený za duchovného pre slovenských vysťahovalcov vo Francúzsku, Belgicku a Švajčiarsku. Po príchode na Slovensko bol cirkevnou vrchnosťou uvoľnený ako kňaz z duchovnej správy, aby mohol pracovať vedecky. Jeho celoživotným dielom je Flóra Slovenska. Významná je jeho činnosť spojená s ochranou prírody, ktorej venoval veľkú pozornosť hneď po 2. svetovej vojne. Snažil sa presadzovať nové, moderné chápanie ochrany prírody. Má veľkú zásluhu na zriadení Tatranského národného parku. Preskúmal lokality, ktoré boli potom vyhlásené za chránené územia: Boškov, Devínska Kobyla, Dreveník, Hrušovská lesostep. Chotín a iné. Zomrel v Bratislave 7. júla 1980, pochovaný je v rodnej obci. V roku 1994 Obec Turová odhalila pamätnú tabuľu pri príležitosti nedožitých 80-tich rokov.
Vladimír Môťovský – narodil sa v roku 1928, bol sochár. Veľmi sa inšpiroval prírodou, ktorá sa nachádza v okolí obce ako aj ľudovou tvorivosťou.
Dr. Jozef Mistrík – kňaz – pedagóg. Narodil v roku 1918 (24.2) a po vysvätení za kňaza pôsobil v Topoľčanoch a Leviciach ako profesor na gymnáziu. Bol správcom farnosti v Pobedíne. Pôsobil aj v Brazílii ako profesor biológie na bohosloveckej fakulte. Bol uznávaný aj ako spisovateľ.

V obci Turová sa vybudovalo:
• Verejný vodovod - rok 1968, rozšírenie v roku 2004 - Pohrosnký vodovod v obci

• Dom smútku – 1971 – oprava domu smútku v roku 2008 – poskytnutá dotácia z MF SR vo výške 50 000,- Sk – oprava strechy, nová vonkajšia fasáda, vyasfaltovanie prístupovej cesty k domu smútku,
• Nové oplotenie starej časti cintorína, natretie dielcov a vybudovanie schodíkov – rok 2009 - 2010, v roku 2011 maľovanie plota, roku 2013 výmena stropu a nových svietidiel v DS, v roku 2014 - nové chodníky v cintoríne a obstaranie nových lavičiek.

2017 - 2018 - dokončenie chodníka v cintoríne, osadenie 3 kusov solárnych svietidiel na cintoríne , oprava fasády na dome smútku a fasády na priručnej budove DS, natretie plota okolo cintorína + vstupnej brány na citnorín
• Postavená budova Obecného úradu Turová v roku 1972, postupná údržba – výmena okien na časti Obecného úradu Turová – rok 2006, položenie dlažby v chodbe OcÚ - 2012,  vymaľovanie zasadačky a položenie plávajúcej podlahy (2012), vymaľovanie schodišťa a kancelárii OcÚ - 2011, natretie zárubní a dverí OcÚ (2013), položenie dlažby na schodoch OcÚ (rok 2015), výmena podlahy v zasadačke OcÚ, obstaranie vstavanej skrine do zasadačky Obecného úradu (2019)

- v roku 2017 nový chodník pred obecným úradom Turová

- v roku 2018 - zateplenie a nová fasáda na Obecnom úrade Turová, nová dlažba - vstup na Obecný úrad,  celková oprava suterénu Obecného úradu. Jedna časť suterénu slúži tvorivým dielňam a jednotlivým organizáciám v obci napr. Urbárskej spoločnosti Turová, ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, DHZ Turová. Bola vybavená 2 novými stolmi, stoličkami a skrinky boli darované o nášho občana.

- osadanie nového altánku pre turistov Turovského vodopádu v Padale

- oprava miestnych komunikácií v obci (rok 2015), v roku 2018 - vysypanie cesty asfaltovou drťou (smer Trávniky). V roku 2019 - vysypanie asfaltovou drťou - smer pod Turovský sopúch

- obstaranie nových autobusových zastávok v obci

- osadenie lavičiek pred kostol Sedembolestnej Panny Márie

- obstaraný prístrešok na obecnú studňu

- obstaranie prístrešku na ambulantný predaj pred OcÚ Turová

- informačné tabule v obci - Turovský vodopád a Sopúch, MR ADELA a VSP Hontiansko-Dobronivské

- v roku 2018 bolo vybudované detské ihrisko pre deti na futbalovom ihrisku, boli osadené 3 hojdačky a jednej záhradný domček na hranie

- Obec Turová na schválený Územný plán obce s Dodatkami k ÚP

- V roku 2019 každá domácnosť (rodinný dom) dostal kompostér na kompostovanie zeleného odpadu. Boli dodané aj do rekračnej oblasti Bienska dolina aj do záhradkárskej osady Bienska dolina. 
Budova TJ Turová – postavená v roku 1971. Slúžila  futbalovému klubu TJ Sokol Turová. Bola opravovaná z dotácie VÚC B.B. v roku 2008. Poskytnutá dotácia vo výške 80 000,- Sk – oprava sociálnych zariadení, výmena okien a vchodových dverí. V roku 2017 oprava vonkajšej fasády sociálnych zariadení TJ, natretie zábradlí na ihrisku, úpravy pri budove TJ, oprava chodníka pre zariadením
Kultúrny dom – postavený v roku 1980, prešiel malými úpravami, výmena okien na celom priestore, výmena sociálnych zariadení . Je vybavený kompletnou kuchynkou, ktorú vyhľadávajú nielen občania Turovej ale aj z blízkeho aj širšieho okolia. KD vymaľovaný (2012), výmena parapetných dosiek za dlažbu (2012),  obstaranie nového nerezového drezu do kuchynky (2012), vymaľovanie kuchynky a natretie dverí a zárubní (2015),  zakúpenie novej chladničky a minirúry (2012), doplnenie svadobky KD (rok 2015), v roku 2016 výmena vnútorných dverí na kultúrnom dome a na kuchynke (plastové dvere), vymaľovanie časti kultúrneho domu, obstaranie mraziarenského boxu do kuchynky /2017),  výmena okien na WC a jednej miestnosti KD (2017),  v roku 2018 sa prečalúnili podsedáky na stoličkách v KD, obstaral sa nový bojler na teplú vodu, umývačka riadu.
Obecný rozhlas, v roku 2013 natretie stĺpov VO v obci. V roku 2017  rozšírenie verejného rozhlasu na časť Turová - Trávniky (bezdrótový rozhlas) a smer Okále.

Verejné osvetlenie v obci, v roku 2013 rozšírené VO v časti Turová - Trávniky, osadenie nového stĺpa VO k Ing. Konečnému, oprava lámp VO, v roku 2015 rozšírenie VO od rodinných domov Ing. Maľu po Mgr. Oravca. V roku 2016 rozšírenie VO k rodine Hricovej a osadenie stĺpa VO pri p. Brňákovi.

- výmena starých svietidiel VO novými LED svietidlami -  november 2014

• Obec bola plynofikovaná v roku 1999
• v roku 2009 bola odkúpená do Farského úradu Budča Materská škola Turová na základe kúpno-predajnej zmluve v celkovej výške 49 tis. Eúr. V roku 2015 bola uhradená posledná splátka.

V MŠ Turová sa vymenili okná na celej budove (2012), vymaľovali sa celé priestrory MŠ a SJ (2012),  položenie dlažby v chodbe MŠ a v sociálnom zariadení pre personál, výmena WC - pre personál (2012), namaľovanie schodov (2012), úprava priestoru za plotom MŠ ( každý rok), natretie dielcov záhrady v MŠ (2011), vymaľovanie časti priestorov (2014), nová elektroinštalácia v celej budove MŠ (2014)  v roku 2014 - zakúpenie novej kuchynskej linky do kuchyne, rok 2015 - nové šatňové skriny pre deti, zavedenie internetu do MŠ, zakúpenie novej chladničky do ŠJ (2019), nový inventár do ŠJ a MŠ, vymaľovanie časti priestorov MŠ a ŠJ, nový drez vo vývarovni, obstaranie umývačky riadu a novej varnej dosky do vývarovni 

- 2017 - nový inventár do ŠJ - nové stolíky, nové boxy na vydávanie stravy, úprava priestorov WC, úprava podlahy v sklade potravín, zábradlie na schodisko k vstupu do ŠJ, vymaľovanie priestorov ŠJ, chodby a vývarovne, v roku 2018 - dokúpenie záhradného domčeka do záhrady MŠ Turová


• v obci Turová sa nachádza „Predajňa rozličného tovaru“, ktorej vlastníkom je p. Kačáni Ondrej,  v obci na nachádza  1 pohostinstvo - Pohostinstvo "U Očka"
• v obci máme Chránenú krajinnú oblasť – Turovský sopúch v 3. ochrannom pásme a tiež "Turovský vodopád" . V roku 2012 a 2013 bola poskytnutá dotácia z VÚC BB na revitalizáciu Turovského sopúcha a sprístupnenie Turovského vodopádu. Boli umiestnené info tabule v obci
• Obec Turová patrí do mikroregiónu „ADELA“ a  "VSP Hontiansko-Dobronivské"
• v roku 2006 bol schválený „Územný plán obce Turová“. Po jeho schválení sa začína rozbiehať individuálna výstavba rodinných domov. V roku 2015 sa pracuje na Doplnku č. 3 k schválenému územnému plánu obce. Doplnok č. 3 bol schválený v roku 2016 - viď web oobce. V roku 2019 môžu občania obce do konca novembra 2019 podávať žiadosti o začlenenie územia na výstavbu do Doplnku č. 4 UP. V prípade, že bude zo strany občanov záujem o Doplnok č. 4 k UP obce, Obec Turová v roku 2020 bude obstarávať Doplnok č. 4 prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

     V roku 2016 - vybudovaný prístrešok na ambulatný predaj v obci, výmena autobusových zastávok v obci, položenie dlažby pod 1100 litrové zberové nádoby.  Vybudované nové hniezdo pre zberové nádoby na triedený odpad - plasty  (pri rodinnom dome p. Vacula)

V máji 2011 bolo sčítanie obyvateľov, bytov a domov. Podľa zoznamu odovzdaných sčítacích tlačív za obec má Obec Turová má 392 obyvateľov, 157 bytov a 139 domov.

Do katastrálneho územia Turová patrí aj rekreačná oblasť Bieň - Bienska dolina, kde sa nachádzajú rekreačné chaty a záhradkárska oblasť. Je to veľmi tichá a pekná oblasť našej obce. Prístupová cesta do rekreačnej oblasti vedie od Zvolena smerom na Stráž, odbočka vpravo, od smeru Bratislava - Nitra - odbočenie z diaľnice na Zvolen - Stráž a potom smer Bieň - rovno. Taktiež  sa dá do Bienskej doliny dosťať aj cez obec Turová, ale len po poľnej ceste (cca 30 min pešo).  Rekreačná oblasť Bieň sa nachádza aj v blízkosti obce Kováčová, kde je vyhľadávaný Wellness -  termálne bazény a Liečebné kúpele Kováčová - liečia sa tu pacienti s poruchami pohybového  ústrojenstva.

Symboly obce TUROVÁ

- Erb - v modrom štíte po zelenej trávnatej pažiti kráčajúci strieborný kozoroh so zlatou zbrojou

- Vlajka - pozostávajúce z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, bielej, žltej a zelenej.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

TUROVÁ
webygroup
ÚvodÚvodná stránka