Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: Obec TUROVÁ » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 193
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
16976_51Marius Pedersen, a.s., Opatovská cesta 15, TN, prevádzka ZvolenZmluvazber,preprava a zabezpečebie zhodnotenia alebo zneš.triedeného odpadu0,00 €18.12.2018nestanovený
2018/1_1_ 1 Ľubomír Magula, Turová 88, 962 34 Zmluva o prenájme nebytových priestorov suterén obecného úradu 20,00 €18.12.201831.12.2018
SZN2019002Obec Turová, Turová 110, 962 34Zmluva zmluva o zabezpečení systémuzdruženého nakladania s odpadmi0,00 €18.12.2018nestanovený
2018_____Obec Turová, Turová 110, 962 34Zmluva o dielo vykonanie zimnej údržby miestnych komunikácií 28,80 €29.11.201815.4.2019
06112018-320358Obec Turová, Turová 110, 962 34Zmluva o spolupráci obecný rozhlas 57,60 €15.11.2018nestanovený
062018Jiří Fejt - MOBIL line, Turová 175, 962 34 Zmluva o dielo 062018zimná údržba - Bienska dolina podľa zmluvy 24,00 €7.11.201815.4.2019
2018 1_7Ing.Ľuboš Šulc a manželka Dana, bytom Hriňová, Školská 1573/35Kúpna zmluvapredaj pozemku KN C 593/42 630,00 €27.10.2018nestanovený
2018 1-1INTEXCOM s.r.o., V.P. Tótha 97/4, Zvolen Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovfinančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí20,00 €23.10.201831.12.2018
2018 1_2CVP-Centrum vzdelávania a poradenstva, oz., Zvolen Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovfinančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí  107,00 €23.10.201831.12.2018
15 106_01Marius Pedersen, a.s., Opatovská cesta 15, TN, prevádzka ZvolenZmluva o poskytovaní služieb zber, vývoz a zneškodenenie komunálneho zmesov.odpadu 0,00 €18.10.2018nestanovený
2018___Obec Turová, Turová 110, 962 34Zmluva o zabezpečení zberu použítých textílií, odevov a obuvi zber textílií 0,00 €22.9.2018nestanovený
Dodatok č. 1_Marius Pedersen, a.s., Opatovská cesta 15, TN, prevádzka ZvolenDodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom č. 16278/51zložky triedeného zberu - papier, sklo, plasty, kovy0,00 €22.9.2018nestanovený
1_DODATOK MR ADELA, Lhenická 12, BudčaPoksytnutie nenávratného finan.príspevku - vznik BRO v obciach MR ADELAnenávratný finančný príspevok0,00 €12.9.2018nestanovený
18-513-03562Obec Turová, Turová 110, 962 34Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov akvizícia knižničného fondu 1 000,00 €12.9.201830.9.2018
2018-1Jurašková Agáta a manžel Michal Juraško, Zvolen, Lihoveckého 14 Dodatok č.1 k Dohode o zriadení vecného bremena č. 2018/1_5prípojka 0,00 €4.9.2018nestanovený
Položky 1-15 z 193
ÚvodÚvodná stránka