Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: Obec TUROVÁ » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 165
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
16 278/51 Marius Pedersen, a.s., Opatovská cesta 15, TN, prevádzka Zvolen Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom zložky triedeného zberu - papier, sklo, plasty, kovy 0,00 €17.5.2018nestanovený
2018_Obec Turová, Turová 110, 962 34Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združ.nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výobkov nkladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov 0,00 €11.5.2018nestanovený
2018_1_4PeadDr. Vladimír Gažúr a Ing. Beata Gažúrová, Revúca Dohoda o zriadení vecného bremena parcela KN C 593/1 - 283 m2  100,00 €21.4.2018nestanovený
2018 __Valman, s.r.o., Nový Svet 4768/27, Banská Bystrica Kúpna zmluvadodávka čerstvého ovocia, zeleniny a ovocnej šťavy do MŠ 0,00 €9.3.201830.6.2019
2018/1_3PIES SK s.r.o., Na Štepnici 1, ZvolenNájomná zmluva nájom pozemkov na MK 40,00 €27.2.2018nestanovený
2018/1_2CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z., Námestie Slobody 13, Zvolen Zmluva o poskytnutí finan.prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíposkytnutie fin.prostriedkov  120,00 €13.2.201830.6.2018
2018 _Obec Turová, Turová 110, 962 34, MŠ ŠJ TurováZmluva o zriadení práva na používanie programov.diela požívanie programu ESSO - stravovací systém  200,00 €10.2.2018nestanovený
2018/1_1INTEXCOM s.r.o., V.P.Tótha 97/4, ZvolenZmluva o poskytnutí finan.prostriedkov na záujmové vzdelávanie detípríspevok na záujmovú činnosť detí 24,00 €1.2.201830.6.2018
2018Obec Turová, Turová 110, 962 34Dodatok č. 2 k zmluve o vykonávaní prácvývoz komunálneho odpadu v obci Turová 0,00 €1.2.2018nestanovený
1 _ 2017MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany Zmluva o dielovýstavba multifunkčného ihriska 66 047,05 €26.11.2017nestanovený
2017_05Obec Turová, Turová 110, 962 34, MŠ ŠJ TurováKúpna zmluva Dodacie, platobné acenové podmienky potravi.tovaru - MŠ ŠJ0,00 €21.11.2017nestanovený
141117Peter Baran - CS consulting, P.J.Šafárika 377/7, ŠAĽAZmluva o službách 141117vypracovanie žiadosti o NFP1 188,00 €21.11.2017nestanovený
10_2017KOLDREAL s.r.o., Krupinská cesta 1156/9, Zvolen Zmluva o dielo 10_2017 rekonštrukcia kultúrneho domu Turová  116 206,70 €16.11.2017nestanovený
0022017Obec Turová, Turová 110, 962 34Zmluva o budúcej zmle o bezodplatnom prevode majetku do majetku obce miestna komunikácia 25 000,00 €4.11.2017nestanovený
002017Obec Turová, Turová 110, 962 34Zmluva o dielozimná údržba miestnych komunikácií 28,80 €31.10.201715.4.2018
Položky 1-15 z 165
ÚvodÚvodná stránka